You are here

Mistrovství ČR Footy 2021

TOPlist


Pokud situace, vláda a virus dovolí, tak i v roce 2021 se uskuteční již páté

Jednorázové mistrovství ČR třídy FOOTY

pořádané v sobotu 25. a neděli 26.září 2021 v kempu Fousek v Dráchově nedaleko Tábora.

Soutěž se v původním termínu nekoná! Je přeložena na podzim.

Přihlásit se je možné pomocí tohoto formuláře .

Propozice MiČR Footy 2021Když jsme na podzim odesílali prvotní pozvánku s oznámením termínu mistrovství České republiky plachetnic Footy v Kempu Fousek v jihočeském Dráchově ve dnech 15. až 16. 5. 2021, měli jsme naději, že potíže s pandemií budou ty tam.

Nejsou.

Přesto zveřejňujeme propozice s tím, že kdyby ve výše zmíněném termínu mistrovství nemohlo uskutečnit (uvidí se kolem 10. května), máme zajištěný ještě náhradní termín 25. až 26. září 2021, na který se veškeré rezervace a přihlášky automaticky přesunu bez propadnutí zálohy, nepožádáte-li o opak.

Zájem o účast a ubytování v chatce v kempu můžete i nadále projevit vyplněním přihlášky.


Propositionen 5. Meisterschaft Open CZ 2021 Kategorie Footy-Modelle
15.5. – 16.5.2021 Dráchov bei Tábor (Südböhmen)
Anwendung
Als wir vom 15. bis 16. Mai 2021 im Fousek Camp in Dráchov, Südböhmen, die erste Einladung im Herbst schickten, in der das Datum der Footy-Segelmeisterschaften der Tschechischen Republik bekannt gegeben wurde, hatten wir die Hoffnung, dass die Probleme mit der Pandemie da sein würden.

Sie sind nicht.

Trotzdem veröffentlichen wir Vorschläge mit der Maßgabe, dass, wenn oben Das Datum der Meisterschaft konnte nicht stattfinden (es wird um den 10. Mai zu sehen sein). Wir haben uns ein alternatives Datum vom 25. bis 26. September 2021 gesichert, für das alle Reservierungen und Anträge automatisch verschoben werden, ohne dass die Anzahlung verfällt, es sei denn du fragst anders.

Sie können immer noch Interesse an einer Teilnahme und einer Unterkunft in einem Cottage im Camp zeigen durch Ausfüllen des Antrags.


Proposition of the 5. Opened Championship CZE 2021 category Footy .
15.5. – 16.5.2021 Dráchov, near of Tábor, South Bohemia, Czech Republik.

When we sent the initial invitation in the autumn announcing the date of the Czech Republic's Footy sailing championships at the Fousek Camp in Dráchov, South Bohemia, from 15 to 16 May 2021, we had the hope that the problems with the pandemic would be there.

They are not.

Nevertheless, we publish propositions with the proviso that if in the above the date of the championship could not take place (it will be seen around May 10), we have secured an alternative date from September 25 to 26, 2021, for which all reservations and applications will be automatically moved without forfeiture of the deposit, unless you ask otherwise.

You can still show interest in participating and accommodation in a cottage in the camp by filling in the application.


Regulamin 5. Otwartego Mistrzostwa Republiki Czeskiej 2021 kategorii Footy .
15.5. – 16.5.2021 Dráchov koło Tábora, Republika Czeska.
Zgłoszenie
Kiedy jesienią wysłaliśmy pierwsze zaproszenie z ogłoszeniem daty żeglarskich mistrzostw Czech Footy w obozie Fousek w Dráchovie w południowych Czechach od 15 do 16 maja 2021 roku, mieliśmy nadzieję, że problemy z pandemią będą tam.

Oni nie są.

Niemniej jednak publikujemy propozycje z zastrzeżeniem, że jeżeli w powyższym termin mistrzostw nie mógł się odbyć (będzie widoczny około 10 maja), zapewniliśmy alternatywny termin od 25 do 26 września 2021 r., na który wszystkie rezerwacje i zgłoszenia będą automatycznie przesuwane bez przepadku kaucji, chyba że pytasz inaczej.

Nadal możesz wykazywać zainteresowanie uczestnictwem i zakwaterowaniem w domku w obozie wypełniając zgłoszenie.