You are here

Kategorie

Soutěžní kategorie
V rámci Moravského poháru se soutěží v těchto kategoriích:

EX 500
Kategorie volných modelů s elektrickým pohonem o maximální délce 500 mm. Soutěží se na obdélníkové trati 25x10m která je vyznačena bójkami o hodnotách 10 až 100 bodů. Soutěžící má čtyři jízdy z nichž se do výsledku započítávají tři nejlepší. Vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Model nesmí být delší než 500 mm, šířka nesmí být menší než 10% délky, může mít jeden kýl o maximální výšce 40 mm a dvě kormidla o rozměrech max. 40x40mm. Model se musí alespoň vzdáleně podobat lodi, tedy musí být nabarven, mít poziční světla, uvazovací a kotevní zařízení (kotva a pacholata nebo úvazníky), záchranné prostředky (kruh nebo člun) a musí mít své jméno.

Modely kategorie EX 500     Trať pro kategorii EX 500
Modely kategorie EX 500       Trať pro kategorii EX 500

Na začátek stránky...

EX-A
Principiálně stejná kategorie jako EX-500, jen se liší rozměry modelů a tratě. Soutěží se na trati dlouhé 50m a model může mít maximální délku 1250mm.

Modely kategorie EX-A     Trať pro kategorii EX-A
Modely kategorie EX-A       Trať pro kategorii EX-A

Na začátek stránky...

F4A
Kategorie dálkově řízených modelů s elektrickým pohonem. Soutěží se na trojúhelníkové trati o straně 30m která je vyznačena bójkami.Úkolem je projet bójkami v daném pořadí. Za dotek nebo minutí jsou strhávány body. Soutěžící má tři jízdy z nichž se do výsledku započítávají dvě nejlepší. Vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů.
Model se musí alespoň vzdáleně podobat lodi, tedy musí být nabarven, mít poziční světla, uvazovací a kotevní zařízení (kotva a pacholata nebo úvazníky), záchranné prostředky (kruh nebo člun) a musí mít své jméno.

Modely kategorie F4A     Trať pro kategorii F2/F4
Modely kategorie F4A       Trať pro kategorii F2/F4

Na začátek stránky...

Eco Mini Standard
Kategorie rychlostních dálkově řízených modelů s elektrickým pohonem. Soutěží se na trojúhelníkové trati o straně 30m která je vyznačena bójkami.Úkolem je v časovém limitu 6 minut najet co nejvíce kol.
Soutěž se jede na tři nebo čtyři rozjížďky podle možností pořadatele. V jedné rozjížďce jede minimálně tři a maximálně osm modelů. Vyjímečně je možno připustit i modelů devět.
Do výsledků se započítávají dvě nejlepší rozjížďky.
Model musí vážit minimálně 450g, délka modelu nesmí překročit 430mm, motor je povolen pouze DYS BMA1712-13 (alternativní označení BC_2225-13) 2000KV. Staré modely s motory třídy 400 jsou povoleny na "dožití".
Baterie jsou povoleny:

  • LiPol baterie o max. hmotnosti 110g v zapojení 3S1P, 3S2P
Plné znění pravidel.

Modely kategorie Eco Mini Standard a Expert     Shora: Eco Mini Standard, Eco Mini Expert a Eco MP
VLEVO: Modely kategorie Eco Mini Standard a Expert
VPRAVO: Shora: Eco Mini Standard, Eco Mini Expert a Eco MP

Na začátek stránky...

Eco Mini Expert
Pravidla stejná jako pro Eco Mini Standard, pouze elektromotor není nijak omezen.

Třídy Eco jsou kontaktní sport... Třídy Eco jsou kontaktní sport... Třídy Eco jsou kontaktní sport...
Třídy Eco jsou kontaktní sport...
Na začátek stránky...

Eco MP
Tato kategorie nahrazuje zrušenou kategorii Eco Standard s některými změnami vyplývajícími ze změny dostupnosti modelářských technologií (Lixx baterie, komutátorové nebo vyjmenované typy střídavých elektromotorů).
Z počátku bývala vyhlašovaná nepravidelně na soutěžích MP podle možností a úvahy pořadatelů jednotlivých soutěží, od roku 2015 je zařazena jako plnohodnotná kategorie Moravského poháru. Pravidla jsou stejná jako pro Eco Mini Standard s těmito změnami:

  • jízdní doba 6 minut
  • baterie LiPo: max. 2s1p, 2s2p, 3s1p, 3s2p – jen tyto sady a jejich hmotnost není omezena.
  • Použitý střídavý elektromotor podléhá omezení , případně jsou povoleny motory typu 540,550 a 600 s feritovými magnety, třipólovým komutátorem
  • minimální hmotnost modelu je 1000g
Současné znění pravidel platných od roku 2016 si můžete stáhnout zde .

Na začátek stránky...

Lady Cup
V rámci soutěží Moravského Poháru se také jezdí výhradně ženská třída Mini Eco Standard o putovní pohár – Lady Cup. S nápadem takto soutěžit přišly ženy na soustředění mládeže v Protivanově 2006 a hlavně v Křižanově 2007. Zkušebně se první závody jely na podzim 2007.
Lady Cup byl navržen, aby mohly jezdit naše manželky a přítelkyně. Tedy ty, které nás na závody doprovázejí. Je to tedy soutěž pro ženy, které mají s ovládání RC lodních modelů minimální nebo žádné zkušenosti. Jde tedy o soutěž těch, které se modelářství věnují jen minimálně. Soutěžit mohou i se zapůjčenou lodí.
Od roku 2008 se soutěží v této třídě o putovní pohár, který věnoval pro celkovou vítězku brněnský MIF team. Pro nedostatek zájemkyň od roku 2013 nebyl udělen a od roku 2015 byl definitivně zrušen.
Na začátek stránky...

Footy
Footy je malá plachetnička s jednoduchými pravidly. Do ČR přišla před několika lety z anglicky mluvících zemí oklikou přes Polsko kde je jejím národním koordinátorem a velkým propagátorem Pawel Dejnak se svými stránkami .
Základním pravidlem je, že trup se musí vejít do boxu o rozměrech 305x152x305mm. Soutěží se na libovolné trati která se stanoví podle místních podmínek a směru větru. Často se využívá bójek tratě F4 kdy se stanoví pořadí jejich obeplouvání.
Více o footy, pravidlech, stavbě a organizaci soutěže v rámci MP se dozvíte zde .

Modely kategorie Footy     Jízda Footy
VLEVO: Modely kategorie Footy
VPRAVO: Jízda kategorie Footy. U protějšího břehu je vidět jízdu kategorie Eco na trojúhelníku.

Na začátek stránky...

Autor Miroslav Foltýn –MIF