You are here

Kategorie

Soutěžní kategorie

V rámci Moravského poháru se soutěží v těchto kategoriích:

 • EX-500 - žáci
 • EX-500 - senioři
 • F4A - žáci
 • F4A - senioři
 • Eco Mini Standard - žáci
 • Eco Mini Standard - senioři
 • Eco Mini Expert - žáci
 • Eco Mini Expert - senioři
 • Footy - bez rozdílu věku
 • Eco MP - bez rozdílu věku

EX 500
Kategorie volných modelů s elektrickým pohonem o maximální délce 500 mm. Soutěží se na obdélníkové trati 25x10m která je vyznačena bójkami o hodnotách 10 až 100 bodů. Soutěžící má čtyři jízdy z nichž se do výsledku započítávají tři nejlepší. Vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Model nesmí být delší než 500 mm, šířka nesmí být menší než 10% délky, může mít jeden kýl o maximální výšce 40 mm a dvě kormidla o rozměrech max. 40x40mm. Model se musí alespoň vzdáleně podobat lodi, tedy musí být nabarven, mít poziční světla, uvazovací a kotevní zařízení (kotva a pacholata nebo úvazníky), záchranné prostředky (kruh nebo člun) a musí mít své jméno.

Modely kategorie EX 500     Trať pro kategorii EX 500
Modely kategorie EX 500       Trať pro kategorii EX 500

EX-A
Principiálně stejná kategorie jako EX-500, jen se liší rozměry modelů a tratě. Soutěží se na trati dlouhé 50m a model může mít maximální délku 1250mm.

F4A
Kategorie dálkově řízených modelů s elektrickým pohonem. Soutěží se na trojúhelníkové trati o straně 30m která je vyznačena bójkami.Úkolem je projet bójkami v daném pořadí. Za dotek nebo minutí jsou strhávány body. Soutěžící má tři jízdy z nichž se do výsledku započítávají dvě nejlepší. Vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů.
Model se musí alespoň vzdáleně podobat lodi, tedy musí být nabarven, mít poziční světla, uvazovací a kotevní zařízení (kotva a pacholata nebo úvazníky), záchranné prostředky (kruh nebo člun) a musí mít své jméno.

Modely kategorie F4A     Trať pro kategorii F2/F4
Modely kategorie F4A       Trať pro kategorii F2/F4

Eco Mini Standard
Kategorie rychlostních dálkově řízených modelů s elektrickým pohonem. Soutěží se na trojúhelníkové trati o straně 30m která je vyznačena bójkami.Úkolem je v časovém limitu 6 minut najet co nejvíce kol.
Soutěž se jede na tři nebo čtyři rozjížďky podle možností pořadatele. V jedné rozjížďce jede minimálně tři a maximálně osm modelů. Vyjímečně je možno připustit i modelů devět.
Do výsledků se započítávají dvě nejlepší rozjížďky.
Model musí vážit minimálně 450g, délka modelu nesmí překročit 430mm, motor je povolen pouze DYS BMA1712-13 (alternativní označení BC_2225-13) 2000KV. Staré modely s motory třídy 400 jsou povoleny na "dožití".
Baterie jsou povoleny:

 • LiPol baterie o max. hmotnosti 110g v zapojení 3S1P, 3S2P
Plné znění pravidel.

Eco Mini Expert
Pravidla stejná jako pro Eco Mini Standard, pouze elektromotor není nijak omezen.

Eco MP
Tato kategorie nahrazuje zrušenou kategorii Eco Standard s některými změnami vyplývajícími ze změny dostupnosti modelářských technologií (Lixx baterie, komutátorové nebo vyjmenované typy střídavých elektromotorů).
Z počátku bývala vyhlašovaná nepravidelně na soutěžích MP podle možností a úvahy pořadatelů jednotlivých soutěží, od roku 2015 je zařazena jako plnohodnotná kategorie Moravského poháru. Pravidla jsou stejná jako pro Eco Mini Standard s těmito změnami:

 • jízdní doba 6 minut
 • baterie LiPo: max. 2s1p, 2s2p, 3s1p, 3s2p – jen tyto sady a jejich hmotnost není omezena.
 • Použitý střídavý elektromotor podléhá omezení , případně jsou povoleny motory typu 540,550 a 600 s feritovými magnety, třipólovým komutátorem
 • minimální hmotnost modelu je 1000g
Současné znění pravidel platných od roku 2016 si můžete stáhnout zde .

Lady Cup
V rámci soutěží Moravského Poháru se také jezdí výhradně ženská třída Mini Eco Standard o putovní pohár – Lady Cup. S nápadem takto soutěžit přišly ženy na soustředění mládeže v Protivanově 2006 a hlavně v Křižanově 2007. Zkušebně se první závody jely na podzim 2007.
Lady Cup byl navržen, aby mohly jezdit naše manželky a přítelkyně. Tedy ty, které nás na závody doprovázejí. Je to tedy soutěž pro ženy, které mají s ovládání RC lodních modelů minimální nebo žádné zkušenosti. Jde tedy o soutěž těch, které se modelářství věnují jen minimálně. Soutěžit mohou i se zapůjčenou lodí.
Od roku 2008 se soutěží v této třídě o putovní pohár, který věnoval pro celkovou vítězku brněnský MIF team. Pro nedostatek zájemkyň od roku 2013 nebyl udělen a od roku 2015 byl definitivně zrušen.

Footy
Footy je malá plachetnička s jednoduchými pravidly. Do ČR přišla před několika lety z anglicky mluvících zemí oklikou přes Polsko kde je jejím národním koordinátorem a velkým propagátorem Pawel Dejnak se svými stránkami . Více o footy, pravidlech, stavbě a organizaci soutěže v rámci MP se dozvíte zde .

Autor Miroslav Foltýn –MIF