You are here

Footy

TOPlist


Třída plachetnic footy vznikla v roce 2004 na Novém Zélandu a rozšířila se v anglicky mluvících zemích jako třída modelů, které je možno brát sebou na dovolenou, výlety, nezaberou mnoho místa a lze s nimi jezdit i v na malých vodních plochách jako jsou kašny a parková jezírka. Do ČR se dostala z Polska Footy POL , kde je jejím národním koordinátorem a velkým propagátorem Pawel Dejnak . Zpočátku vedl i dočasný registr modelů pro ČR a k tomu měl i věnovanou stránku Footy v ČR.
Po počátečním nadšení, kdy plachetničky chtěli stavět snad všichni, došlo k dočasnému opadnutí zájmu.

K novému obnovení zájmu o tuto třídu došlo u modelářů kolem Moravského poháru, kdy si plachtěním vyplnili časový prostor kdy se jezdí rychlostní kategorie aniž by s nimi kolidovali. Po prvotním nezávazném plachtění, byla v roce 2014 vypsána tato kategorie zkušebně a od roku 2015 je již plnohodnotnou součástí Moravského Poháru.

Další krok v rozvoji footy se udál 19.6.2016 ve Wroclawi, kdy Svatopluk Hubáček přejal funkci národního koordinátora footy pro ČR a a současně i dočasného pro Slovensko. Od tohoto okamžiku máme tedy footy plně v našich rukách a je jen na nás, kam tuto třídu dovedeme.

Zatím posledním milníkem bylo uspořádání historicky prvního Mistrovství ČR třídy FOOTY na Výrovické přehradě u Znojma.

U vody s Footy.
U vody s Footy.