You are here

Seriál EX

Seriál EX je seriál pěti soutěží v kategoriích EX-500, EX-J a EX-S. Na poslední soutěži se vítěz seriálu v kategoriích EX-J a EX-S vyhlašuje jako Mistr ČR v dané kategorii. V žákovské kategorii EX-500 je mistr vyhlašován na jednorázovém Mistrovství ČR žáků.

Něco z historie
Soutěže tříd E (EH, EK, EX) neřízených modelů byly kdysi velmi oblíbené a soutěžící ČR v nich patřili k evropské i světové špičce. S rozvojem a dostupností rádiového ovládání modelů ale tato kategorie začala ztrácet na oblibě a po jejím vyřazení NAVIGOU z programu ME/MS zájem o ni upadl docela.

V současnosti žije hlavně národní kategorie EX-500, která je startovací pro mnoho začínajících lodních modelářů, v mnoha kroužcích a klubech je model EX-500 prvním modelem, který se staví.

Kategorie EK (volné modely vojenských lodí) a EH (volné modely civilních lodí), kdy kromě jízdní zkoušky se hodnotila i úroveň stavby tak jak u současných maket třídy F2, zanikla již před mnoha lety. Kategorie EX (volné modely bez hodnocení stavby) existuje u několika klubů dodnes.

Seriál EX a Moravský pohár
Jelikož kluby, kde kategorie EX přežívá dodnes, se rovněž účastní anebo i pořádají Moravský pohár, bylo logické že došlo ke spojení soutěží MP a Seriálu EX.
Takže stav byl takový, že sobotní soutěž EX-500 se počítala do MP, po jejím odjetí se uskutečnila soutěž EX-J a EX-S a nedělní soutěž EX-500 se počítala do Seriálu EX.
Soutěží se podle národních pravidel kategorie EX.
Celkové pořadí se počítá jako součet bodů za umístění tří nejlepších z pěti soutěží. Bodové ohodnocení soutěží je stejné jako u MP, tedy:
1. místo 20 bodů
2. místo 17 bodů
3. místo 15 bodů
4. místo 14 bodů
5. místo 13 bodů
.
.
16. místo 2 body
17. míst 1 bod
další 1 bod (za účast)
.

V letech 2013 a 2014 docházelo k stále větší podpoře soutěží EX ze strany Moravského Poháru a současně zanedbávání ze strany SMČR, což vedlo k tomu, že od sezóny 2015 jsou soutěže tříd EX-500, EX-A plně začleněny do systému soutěží MP. Současně začleněním došlo i k rozšíření o kategorii EX-500-junior+senior. Další informace najdete již v sekci soutěží MP.
Jelikož dosud se neobjevila žádná soutěž EX v kalendáři soutěží SMČR a ani jiný náznak podpory této třídy, vypadá to, že Seriál EX tak, jak jsme ho znali, rokem 2015 končí.

V roce 2017 došlo k pokusu o reinkarnaci Seriálu, ale výsledek je rozpačitý. Jaké bude pokračování v roce 2018 se neví.

2018: Tak už se to ví... EX-A se opět vrací pod křídla Moravského Poháru a Seriál EX jako akce SMČR končí. Tentokrát asi definitivně. I když nikdy neříkej nikdy...