You are here

Historie

Z historie "Moravského poháru"

Před několika lety se rozhodlo několik klubů zabývajících se lodním modelářstvím z Moravy pořádat seriál několika soutěží především pro žáky do 15 let v kategoriích, v kterých žáci soutěžili na MiČR. Tento seriál se jmenoval Pohár Vysočiny a pořádalo se 10 ročníků. Později se jako pořadatelé přidaly další kluby i mimo oblast Vysočiny a tak bylo rozhodnuto v roce 2003 o pořádání 5 dvoudenních soutěží pod novým názvem Moravský Pohár.

Byly to kluby lodních modelářů :
DDM Třešť (kraj Vysočina) pořádající soutěže dříve v Třešti a v posledních letech v Sedlejově.
KloM Blansko (kraj JM) pořádá soutěže na vodní nádrži Palava v Blansku nebo v Protivanově.
DDM Třinec (kraj MS) soutěží na Kanaďance v Třinci.
LeMK Velká nad Veličkou (dříve KLM Kuželov) samostatně a někdy také společně s KLoM Calypso Podivín -kraj JM na vodní nádrži Lučina u Strážnice. V současné době je jeho statut spíše spolupořadatelský.
SMTe Mariánské Údolí (kraj Olomoucký) na koupališti v Dolním Žlebu u Šternberka.
Neptun Brno (a jeho nástupce MIF team) byl jedním ze zakládajících a do roku 2017 spolupořádající klub MP.
RC-SIG-N.A.L. Třebíč se připojil v roce 2013 a soutěže pořádá na třebíčském rybníku Kuchyňka.

Protože tyto kluby pracovaly s žáky, prvotní zaměření soutěží bylo především pro mládež. Jelikož ale postupně žáci stárli, a také vedoucí chtěli soutěžit, rozšířily se soutěže i na věkovou kategorie juniorů + seniorů (společnou).
Nejdříve to byly kategorie volných modelů (neřízených) EX- 500, EX-A, kategorie RC modelů lodí F4-A (bez hodnocení stavby), později se přidaly rychlostní RC modely lodí Eco Standart a Eco Mini (dříve označené E-400). Následně v ročníku 2010 třídu Eco Standard nahradila třída Eco Mini Expert se střídavými motory.

Od roku 2014 se nejdříve zkušebně a od 2015 plnohodnotně vyhlásila kategorie plachetnic třídy Footy.

V současnosti je tedy vyhlášeno těchto 9 soutěžních kategorií :
EX-500 ž, EX-500 j+s, F4-A ž, F4-A j+s, Eco Mini Standard ž, Mini Eco Standard j+s, Eco Mini Expert ž, Eco Mini Expert j+s, Eco MP a Footy.

V ročníku 2012 se z organizačních důvodů MP skládal jen ze 4 soutěží. V roce 2013 se k nám přidal další klub, a to RC-SIG-N.A.L. Třebíč a tak se MP opět skládá z předepsaných 5ti soutěží.

Soutěžícím se počítávají výsledky nejlepších 3 soutěží. Způsob započítávání jednotlivých soutěží do celkového pořadí je dán Stanovami MP pro daný ročník a v průběhu času se měnil. Celkoví vítězové výše uvedených jednotlivých kategorií MP obdrží putovní poháry.

V rámci MP se jezdil do roku 2014 i seriál soutěží MiČR v kategoriích EX. Od roku 2015 jsou kategorie EX zařazeny do MP a protože SMČR nijak dále třídu EX nepodporuje, Seriál EX, jako soutěže vyhlašované SMČR, tímto ročníkem zanikl.
V roce 2017 došlo k pokusu o reinkarnaci Seriálu, ale výsledek je rozpačitý. Jaké bude pokračování v roce 2018 se neví.

Soutěže jsou veřejné, přístupné i nečlenům SMČR !
V současnosti se soutěží MP zúčastňují kromě modelářů z Vysočiny, Moravy a Slezska i modeláři z Hradecka i z Jižních Čech. I když jde o soutěže, jde především o setkávání stejně „postižených” lodičkářů a čerpání zkušeností pro budoucnost. Vítězové jednotlivých soutěží jsou odměněni drobnými cenami.

V rámci jednotlivých soutěží MP se také jezdí i soutěže mimo hlavní program MP, například je to Podzimek Cup pro 3 členné týmy Mini Eco Standard na 15 minut ( v Sedlejově), pořádaly se soutěže dospělých v žákovské kategorii EX- 500 (s půjčenými loděmi žáků) které měly takový ohlas, že byly od roku 2015 zařazeny jako plnohodnotná kategorie MP, kde jsou podmínky jezdí se Eco MP (modifikace oficiální třídy Naviga Eco Standard) a podobně.
Naopak po několika letech pořádání pro naše drahé polovičky soutěže v kategorii Eco Mini Standard Lady Cup kdy celková vítězka obdržela putovní pohár, byla tato soutěž pro nedostatek soutěžících v r. 2015 zrušena.

Jménem všech pořadatelů Vás zveme na soutěže MP. Termíny soutěží jsou uvedeny na těchto stránkách, upozornění na jednotlivé soutěže bude i na stránkách MojeHobby v sekci "Lodě", i na MoNaKu , snažíme se také dávat oznámení do modelářských časopisů.
Proto neváhejte a přijeďte se podívat nebo přímo soutěžit.

Autor Miroslav Foltýn –MIF