You are here

KLoM Blansko

KLoM Blansko
Klub lodních modelářů č.110

Klub byl založen v roce 1998 Miroslavem Vičarem a Ing. Aloisem Skácelem pro velký zájem dětí stavět modely a zúčastňovat se modelářských soutěží. Naše činnost je tedy hlavně zaměřena na práci s mládeží v modelářském kroužku v DDM Blansko. I když jsme klub, který pracuje hlavně s dětmi a mládeží, uvítáme i starší modeláře, kteří mají zájem a potřebují poradit v kategoriích, kterým se věnujeme. Více o naší práci a úspěších se dovíte na našich stránkách KLoM Blansko .