You are here

RC klub SIG-N.A.L. Třebíč

RC klub SIG-N.A.L.

RC klub SIG-N.A.L. se svým počátkem v roce 2006 patří k nejmladším českým klubům a patrně má i nejmladší vedoucí. Typy modelů jsou u nás prakticky neomezené, sdružujeme jak vrtulníkáře, lodní modeláře, závodníky s auty, tak i letecké modeláře. Tím, co nás spojuje a z čeho jádro klubu společně vzešlo jsou lodní modely, s nimiž jezdíme pro své vlastní pobavení a případně i na závody. V současné době klub organizuje kroužek pro mladé modeláře pod DDM Hrádek.