You are here

DDM Třinec

DDM Třinec

Dovolte, abychom Vám krátce představili kroužek lodních modelářů, působící v rámci Domu dětí a mládeže (DDM) v Třinci. Kroužek má velmi dlouhou tradici, jeho počátky se datují od roku 1960 a za tu dobu se v jeho vedení vystřídali pouze tři vedoucí, kteří vychovali již několik generací modelářů. Po útlumu v 90. letech způsobených nedostatkem podmínek, financí a zájmu, došlo v posledních letech k výraznému oživení. V letošním roce kroužek navštěvuje asi 15 žáků, kteří se scházejí v dílně DDM od září do června.
Během celého roku postupně pronikají do tajů stavby modelů lodí. Děti staví jednak modely neřízených lodí (kategorie EX-500) a pokročilejší také modely rádiem řízených lodí (kategorie F4-A), aby pak na jaře svou práci zúročili na soutěžích různých úrovní.
V poslední době jsme se také začali věnovat plachetničkám třídy Footy.

Více se dovíte na stránkách DDM Třinec a kroužku lodních modelářů.