You are here

Mistrovství ČR Footy 2022

TOPlist


Pokud situace, vláda a virus dovolí, tak i v roce 2021 se uskuteční již šesté

Jednorázové mistrovství ČR třídy FOOTY

pořádané v od pátku 17. do neděle 19.června 2022 v kempu Fousek v Dráchově nedaleko Tábora.

Uzávěrka přihlášek je 15.6.2021. Přihlásit se je možné pomocí tohoto formuláře .

Propozice MiČR Footy 2022Hrubý časový plán předpokládá v pátek příjezd soutěžících, prezentaci, tréning a vzájemné konzultace.
Soutěžní jízdy se budou konat od sobotního rána do nedělního poledne. Vyhlášení výsledků se předpokládá v 14:00.
Ubytování v chatkách v kempu je předběžně domluveno. Na jednotlivých zájemcích o ubytování je, aby chatku v kempu závazně zarezervovali. Pro rezervaci použijte e-mail: info@kempfousek.cz a zmiňte akci lodních modelářů pana Douši, aby v kempu věděli, že patříte k Mistrovství. Následně budete vyzváni k zaplacení zálohy za chatku dle platného ceníku.


6. Open Meisterschaft CZ 2022 Kategorie Footy-Modelle
18.6. – 19.6.2022 Dráchov bei Tábor (Südböhmen)
Propositionen 6. Meisterschaft Open CZ 2022 Kategorie Footy-Modelle
Anwendung
Der grobe Zeitplan sieht am Freitag die Anreise der Teilnehmer, Präsentation, Training und gegenseitige Beratung vor.
Die Rennen finden von Samstagmorgen bis Sonntagmittag statt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich um 14:00 Uhr bekannt gegeben.
Die Unterbringung in Hütten im Camp wird im Voraus arrangiert. Die verbindliche Reservierung der Hütte im Camp steht einzelnen Unterkunftsinteressenten frei. Um zu buchen, verwenden Sie die E-Mail: info@kempfousek.cz und erwähnen Sie die Veranstaltung des Schiffsmodellbauers Herrn Dousa, damit sie im Camp wissen, dass Sie zur Meisterschaft gehören. Sie werden dann gebeten, eine Kaution für das Ferienhaus gemäß der gültigen Preisliste zu hinterlegen.


6. Opened Championship CZE 2022 category Footy
18.6. – 19.6.2022 Dráchov, near of Tábor, South Bohemia, Czech Republik.
Proposition of the 6. Opened Championship CZE 2022 category Footy .
Application.
The rough schedule envisages the arrival of competitors, presentation, training and mutual consultations on Friday
The races will take place from Saturday morning to Sunday noon. The results are expected to be announced at 14:00.
Accommodation in cottages in the camp is arranged in advance. It is up to individual people interested in accommodation to make a binding reservation of the cottage in the camp. To book, use the e-mail: info@kempfousek.cz and mention the event of the ship modellers Mr. Dousa, so that they know in the camp that you belong to the Championship. You will then be asked to pay a deposit for the cottage according to the valid price list.


6. Otwarte Mistrzostwa Republiki Czeskiej 2022 kategorii Footy
18.6. – 19.6.2022 Dráchov koło Tábora, Republika Czeska.
Regulamin 6. Otwartego Mistrzostwa Republiki Czeskiej 2022 kategorii Footy .
Zgłoszenie
Orientacyjny harmonogram przewiduje przyjazd zawodników, prezentację, szkolenie i wzajemne konsultacje w piątek Wyścigi odbędą się od soboty rano do niedzieli w południe. Oczekuje się, że wyniki zostaną ogłoszone o godzinie 14:00 Zakwaterowanie w domkach w obozie jest z góry ustalone. Do osób indywidualnych zainteresowanych noclegiem należy dokonanie wiążącej rezerwacji domku w obozie. Aby zarezerwować, skorzystaj z e-maila: info@kempfousek.cz i wspomnij o wydarzeniu modelarzy statków pana Douszy, aby w obozie wiedzieli, że należysz do Mistrzostw. Następnie zostaniesz poproszony o wpłacenie kaucji za domek zgodnie z obowiązującym cennikiem.

PřílohaVelikost
PDF icon F_MiCR_2022_propozice.pdf94.69 KB