You are here

2021

V roce 2021 se měly uskutečnit v rámcí MP tyto soutěže:

24.-25.4.2021 Třešť – vodní nádrž Sedlejov Nekonala se
8.-9.5.2021Třebíč - rybník Kuchyňka. Nekonala se
29.-30.5.2021Tvarožná Lhota – nádrž Lučina Výsledky
26.-27.6.2021Dolní Žleb - přírodní koupaliště Výsledky
11.-12.9.2021Třinec – nádrž Kanaďanka Výsledky

Tak toto jsem psal na podzim 2020:

...Doufejme, že rok 2021 se již navrátí k normálu. Pokud by opět měla zasáhnout vyšší moc v podobě vládních nařízení, o případných změnách se dozvíte zde. Že to bude s dostatečným předstihem bohužel slíbit nemohu, když platnost nařízení se letos měnila ze dne na den a výhled do budoucna neslibuje v tomto směru nějaké zlepšení...

Rok se s rokem sešel a jak je vidět, tak doufání nepomohlo. Naplánovaný kalendář podařilo naplnit jen z části. Soutěž v Sedlejově v původním termínu se neuskutečnila. Zrovna tak byla zrušena i soutěž v Třebíči. Sice se zvažovalo jejich přeložení na jiný termín, ale nakonec k tomu z různých důvodů nedošlo.

Proto ani v roce 2021 nebyly uděleny poháry za celkové výsledky.

Sedlejov
24.-25.4.2021

Soutěž se z důvodu virové epidemie a vyhlášenému zákazu pořádání hromadných akcí nekonala.
Na začátek stránky...

Třebíč
8.-9.5. 2021

Ani tato soutěž se nekonala. Zákaz pořádání hromadných akcí už neplatil, ale v době, kdy bylo potřeba rozhodnout zda ji pořádat, vydat propozice a začít s přípravami, zrušení zákazu nebylo vůbec jisté a informace přicházející ze státního aparátu byly poněkud rozporuplné.
Na začátek stránky...

Tvarožná Lhota - Lučina
29.-30.5. 2021

A tak první soutěží se stala soutěž na Lučině. Původní záměr pořadatelů byl ji spojit s Mistrovstvím ČR žáků, ale jelikož nikdo stále nevěděl jak se budou nařízení vlády uplatňovat v praxi, bylo toto mistrovství přeloženo do Žlebu a spojeno s příští soutěží a Lučina byla pojata jako test, jak bude pořádání akcí s antiCOVID nařízeními vypadat.
V sobotu bylo slunečno, jen odpoledne se přihnaly krátké přeháňky, naštěstí většina jich se Lučině vyhnula nebo nás zasáhla jen okrajem. Účast byla spíše nižší - přihlášeno 51 soutěžících s 156 modely.
Po otestování účastníků a slavnostním zahájení se soutěžní jízdy rozběhly naplno a jak dopadly můžete vidět zde Výsledky .

Na začátek stránky...

Žleb
26.-27.6. 2021

Další soutěž Moravského Poháru, druhá v pořadí, se uskutečnila v Dolním Žlebu u Šternberka. Předcházelo jí páteční Mistrovství ČR lodních modelářů - žáků přeložené z Lučiny. Většina žáků až na výjimky zůstala a soutěžila i v rámci MP. Díky tomu byla účast velice hojná - 98 soutěžících s 257 modely.
Počasí opět přálo a tak jizdy proběhly v poklidu i když v sobotu dopoledne se ještě prolínalo končící mistrovství s začínajícím Pohárem. Výsledky
Na začátek stránky...

Třinec
11.-12.9. 2021

Poslední soutěž se konala na podzim v Třinci. Nejnižší účast v ročníku, 47 soutěžících se 108 modely, byla dána nejspíš polohou Třince, kdy to mají všichni k nám daleko, a asi také nevyhlášením celkových výsledků, čímž u mnohých opadla motivace bojovat o body. Toto postihlo hlavně kategorii Eco Mini kdy museli jezdit spolu žáci i dospělí any byl v rozjížďce alespoň minimální počet modelů potřebných pro vyhlášení výsledků.
Nezvykle slunečné a teplé počasi trvající několik dní před soutěží a i během ní, jak to nebývá na třineckou soutěž zvykem, sice zajistilo pohodu kolem vody, ale na vodě to už tak slavné nebylo. Sucho způsobilo brzké schnutí listí na stomech kolem Kanaďanky a jejich opadání do vody a to v kombinaci s malým průtokem se postaralo o velké množství nečistot ve vodě na což doplatili hlavně rychlíkáři.
Výsledky
Fotky Filipa Straňáka .
Album D. Sebery .

Na začátek stránky...